Bảng giá dịch vụ chăm sóc website

Bảng giá dịch vụ chăm sóc website

 

Gói Diễn giải Chi phí (VNĐ) / tháng

CS01

Chăm sóc và quản trị website toàn diện và chuyên nghiệp:

 •  Dọn dẹp, tối ưu dữ liệu và các tập tin lưu trữ nhằm tăng tốc độ truy cập
 •  Giám sát sự hoạt động của website
 •  Tập hợp báo cáo lưu lượng truy cập, thông tin truy cập ( 1 tuần 1 lần)
 •  Cập nhập nội dung, hình ảnh theo yêu cầu (Tối đa 30 lần/tháng)
 •  Cập nhật nội dung định kỳ hàng ngày ( Tối thiểu 3 bài/ngày )
 •  Thiết kế Banner cho website (3 banner/tháng)
 •  Báo cáo truy cập chi tiết từng tháng, các trang, sản phẩm được xem nhiều nhất
 •  Backup dữ liệu thường xuyên (1 tuần/lần)
 •  Phân tích chiến lược SEO – Tư vấn phát triển mảng Marketing Online
 •  Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

3.000.000

CS02

Chăm sóc và quản trị web toàn diện:

 •  Dọn dẹp, tối ưu dữ liệu và các tập tin lưu trữ nhằm tăng tốc độ truy cập
 •  Giám sát sự hoạt động của website
 •  Tập hợp báo cáo lưu lượng truy cập, thông tin truy cập ( 2 tuần 1 lần)
 •  Cập nhập nội dung, hình ảnh theo yêu cầu (Tối đa 20 lần/tháng)
 •  Cập nhật nội dung định kỳ hàng ngày ( Tối thiểu 2 bài/ngày )
 •  Thiết kế Banner cho website (2 banner/tháng)
 •  Báo cáo truy cập chi tiết từng tháng, các trang, sản phẩm được xem nhiều nhất
 •  Backup dữ liệu thường xuyên (2 tuần/lần)
 •  Phân tích chiến lược SEO – Tư vấn phát triển mảng Marketing Online
 •  Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

2.000.000

CS03

Chăm sóc và quản trị website chuyên nghiệp:

 •  Tối ưu dữ liệu nhằm tăng tốc độ truy cập
 •  Giám sát sự hoạt động của website
 •  Tập hợp báo cáo lưu lượng truy cập, thông tin truy cập (tháng 1 lần)
 •  Cập nhập nội dung, hình ảnh theo yêu cầu (Tối đa 10 lần/tháng)
 •  Cập nhật nội dung định kỳ hàng ngày ( Tối thiểu 1 bài/ngày )
 •  Thiết kế Banner cho website (1 banner/tháng)
 •  Báo cáo truy cập chi tiết từng tháng, các trang, sản phẩm được xem nhiều nhất
 •  Backup dữ liệu thường xuyên (2 tuần/lần)
 •  Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

1.500.000

CS04

Chăm sóc và quản trị website nâng cao:

 •  Tối ưu dữ liệu nhằm tăng tốc độ truy cập
 •  Giám sát sự hoạt động của website
 •  Tập hợp báo cáo lưu lượng truy cập, thông tin truy cập (tháng 1 lần)
 •  Cập nhập nội dung, hình ảnh theo yêu cầu (Tối đa 5 lần/tháng)
 •  Cập nhật nội dung định kỳ hàng ngày ( Tối thiểu 4 bài/tuần)
 •  Thiết kế Banner cho website (1 banner/tháng)
 •  Báo cáo truy cập chi tiết từng tháng, các trang, sản phẩm được xem nhiều nhất
 •  Backup dữ liệu thường xuyên (2 tuần/lần)
 •  Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

1.000.000

CS05

Chăm sóc và quản trị website cơ bản:

 •  Tối ưu website
 •  Giám sát sự hoạt động của website
 •  Tập hợp báo cáo lưu lượng truy cập, thông tin truy cập (tháng 1 lần)
 •  Cập nhập nội dung, hình ảnh theo yêu cầu (Tối đa 10 lần/tháng)
 •  Cập nhật nội dung định kỳ hàng ngày ( Tối thiểu 2 bài/tuần)
 •  Báo cáo truy cập chi tiết từng tháng, các trang, sản phẩm được xem nhiều nhất
 •  Backup dữ liệu thường xuyên (2 tuần/lần)
 •  Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

700.000

 • Dịch vụ miễn phí kèm theo cho tất cả các gói:
  Kểm tra website; Sửa link hỏng; Tư vấn chiến lược quảng bá cho website; Chỉnh sửa, tối ưu hình ảnh, video khi đưa lên website.
 • Nội dung tối đa cho một lần cập nhập: 3 trang văn bản khổ A4; 3 hình ảnh; 1 video clips.
 • Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.
 • Hợp đồng tối thiểu 06 tháng.

     Aptech hân hạnh hỗ trợ dịch vụ quý khách. Kính chào trân trọng vào hợp tác!